BAYAD UTANG SA AMO KONG MALIBOG(POV,WILD TALKS,CREAM PIE)